Privacybeleid JoepieDePoepie.nl

Dit is de website van JoepieDePoepie.nl
Vestigingsadres: Cobaltstraat 36, 2718 RN Zoetermeer
Postadres: Postbus 73, 2700 AB Zoetermeer
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 27157469
B.T.W.-nummer: NL8160.42.573.B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• uw domeinnaam maar niet uw e-mail adres
• uw e-mail adres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
• uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

• om uw voorkeuren te registreren;
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
• om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden;
• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
• per e-mail: klantenservice@joepiedepoepie.nl
• per brief: JoepieDePoepie.nl Afdeling Klantenservice, Cobaltstraat 36, 2718 RN Zoetermeer

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met info@joepiedepoepie.nl of 079-3614492.